1.      Dezvoltarea afacerilor

2.      Studii de fezabilitate

3.      Consultanta in marketing

4.      Managemetul proiectelor

5.      Managemetul resurselor umane

 

Produsele noastre de consultanta contin:

 

1.      Dezvoltarea afacerilor – cuprinde misiuni de consultanta care vizeaza dezvoltarea afacerilor pentru intregul ciclu de viata a unei afacerii

1.1  Analiza întreprinderii/ companiei

1.2      Abordarea şi programul strategic al firmei

1.3      Promovarea imaginii de firma si brandingul

1.4      Elaborarea structurilor organizatorice si a instrumentarului managerial

1.5      Amplasarea si dimensiunea activitatiilor

1.6      Organizarea activităţilor pe tipuri si categorii

 

      2.    Studii de fezabilitate – elaborare acestora in colaborare cu  firme de proiectare partenere.

 

3.      Consultanta in marketing - cuprinde misiuni de consultanta care vizeaza marketing şi servicii de piaţă,relaţii publice

3.1              Cercetarea de marketing si analiza pietei

3.2              Analiza de marketing si analiza desfacerii

3.3              Marketingul strategic

3.4              Modernizarea distributiei

3.5              Marketing operational

 

4.      Managementul proiectelor - cuprinde misiuni de consultanta care vizeaza:

4.1  Planificarea si pregatirea proiectelor

4.2  Implementarea  proiectelor

5.      Managementului Resurselor Umane (R.U.)

5.1  Consultanţă în domeniul managementului Resurselor Umane (R.U.)

5.2  Evaluare personal

5.3  Managementul personalului

5.4  Consultanta pentru dezvoltarea resurselor umane